วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556

ภาษาท้องถิ่น/ภาษาราชการ*หนีห่าว*
คำทักทาย

ประเทศสิงคโปร์มีภาษาราชการ 4 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษามาเลย์ และภาษาทมิฬ

ที่อยู่เว็บ http://goto-singapore.blogspot.com/2011/03/singapore.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น